خبرهای سایت

برنامه‌ی ورزشگاه - پاییز ۱۳۹۸

 
عکس احسان سلیمانیها
برنامه‌ی ورزشگاه - پاییز ۱۳۹۸
از احسان سلیمانیها در چهارشنبه، 3 مهر 1398، 6:59 صبح
 

دانش‌آموزان و اولیای گرامی

جدول کلاس‌های ورزشی فصل پاییز، در فایل پیوست قابل مشاهده است.

لطفاً فایل «نکات قابل توجه» را مطالعه کنید.